Zemní práce

Vykopeme nebo navezeme zeminu a připravíme terén pro další účely.

Vykopeme, co budete chtít

Naše společnost se zabývá přípravou terénu pro stavby pozemní, dopravní i vodohospodářské. Převážně děláme výkopové práce pro základy, revizní šachty, inženýrské sítě a sejmutí ornice. Rádi přijedeme udělat výkopy i menších rozměrů jako jsou jímky nebo jámy pro bázeny. Mimo výkopů také provádíme úpravy terénu například srovnání celého pozemku do roviny nebo přípravu pro parkoviště, chodníky, cesty a terasy.

A odvezeme, kolik budete potřebovat

Kromě hloubení realizujeme také násypy a návážky zeminy s následným zhutněním. Již jsme odbahňovali rybníky i koryta řek a upravovali svahy kvůli sesuvům. Naše technika nám umožňuje veškerou přebytečnou zeminu naložit a odvést.

Odstavná plocha

Parkoviště

Zásypy přístupové štoly trasy metra A

Okapové svedení – jímka

Výkop pro tepelné čerpadlo

Odtěžení zeminy pro základovou desku

Zemní práce